Efling - stéttarfélag | Sætún 1 | sími: 510 7500 | fax: 510 7501 | efling@efling.is | Afgreiðslutími 8.15 - 16.00 virka daga. Lokað á miðvikudögum á skrifstofunni Hveragerði.

Hættu að reykja

Námskeið til að hætta reykingum
Skilyrði: Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 6 síðustu mánuði.
Styrkur vegna þátttöku á námskeiði til að hætta reykingum, enda sé námskeiðið haldið af aðila viðurkenndum af  Lýðheilsustofnun. Greitt er allt að kr. 15.000.- í eitt skipti á hverjum 12 mánuðum, þó aldrei meira en sem kostnaði nemur. Greitt er miðað við innkomin iðgjöld. Hámarksstyrkur miðast við að félagsgjald næstliðna 6 mánuði áður en farið er í skoðun sé kr. 8.988.-  eða meira = Fullt starf. Greitt er hlutfall ef  iðgjaldið nær ekki þeirri upphæð.  Styrkurinn fæst endurgreiddur gegn kvittun er sanni að viðkomandi hafi sótt námskeiðið.

Gögn sem þurfa að fylgja umsókn
• Frumrit af dagsettri kvittun 
þar sem fram kemur nafn og kennitala beggja aðila,  tímabil námskeiðs og upphæðin sem greidd var.
• Ljósrit af síðasta launaseðli þar sem styrkur miðast við innkomin iðgjöld til sjóðsins.