Dział organizacji i rozwoju

Dział organizacji i rozwoju odpowiada za sprawy związane z edukacją, PR, system organizacji przedstawicieli związkowych i inne działania na rzecz członków Eflingu.

Reprezentanci związku zawodowego

Efling w dużej części koncentruje się na zwiększaniu liczby przedstawicieli związkowych i oferowaniu im wysokiej jakości szkoleń obejmujących podstawowe aspekty rynku pracy.

Grupy zawodowe

W Eflingu działają grupy zawodowe o określonym zawodzie.

Edukacja

Fundusz edukacyjny oferuje członkom Eflingu szeroką gamę kursów i szkoleń.