Select Page

Einstaklingsstyrkir – ríkið, hjúkrunarheimili, Reykjavíkurborg, Kópavogsbær og Seltjarnarnes

Upphæð endurgreiðslu

Hámarksstyrkur á ári hækkar fyrir alla styrki (nám, námskeið, ferðir) úr 100.000 kr. í 130.000 kr. ef félagsmaður á full réttindi í sjóðnum. Annars í hlutfalli við vinnu sl. 12. mánuði. Tekur gildi 1. janúar 2020 og tekur til reikninga sem gefnir eru út frá og með þeim tíma.

Hámarksstyrkur á ári fyrir tómstundastyrki er 30.000 kr. ef félagsmaður á full réttindi í sjóðnum. Annars í hlutfalli við vinnu sl. 12. mánuði.

Aldrei er greitt meira en 75% af námskeiðskostnaði. Bókakostnaður, kostnaður v/ prófa og skólafélags-/nemendafélagsgjöld eru ekki endurgreidd.  Athugið að aðeins er styrktur bóklegi hluti ökunáms (ekki ökutímar).

Stjórnir fræðslusjóðanna hafa samþykkt allt að 90% endurgreiðslu af kostnaði vegna starfstengdra námskeiða / náms í stað 75% endurgreiðslu, til að mæta núverandi ástandi í samfélaginu. Tekur þetta til náms sem keypt er og reikninga sem gefnir eru út á tímabilinu 1. júlí 2020 til 31. desember 2021.

Félagsmenn sem hafa greitt samfellt til félagsins sl. 3 ár og ekki nýtt sér rétt sinn til styrks geta átt rétt á styrk allt að 390.000 kr.  fyrir eitt samfellt starfstengt nám samkvæmt nánari reglum sjóðsins. Tekur gildi 1. janúar 2020 og tekur til reikninga sem gefnir eru út frá og með þeim tíma, fyrir það er upphæðin 300.000 kr.

Áréttað er að félagsmaður hefur 3 mánuði til að skila inn umsókn eftir að hann hættir að vinna og greitt er fyrir nám/námskeið sem hófst á meðan umsækjandi greiddi til félagsins.

Undantekningar frá almennum reglum:

Félagsmenn sem ekki hafa íslensku sem móðurmál geta sótt um allt að 90% endurgreiðslu vegna íslenskukennslu eftir að hafa greitt til félagsins í 1 mánuð.

Félagsmenn geta sótt um allt að 90% endurgreiðslu vegna starfstengds náms.

Styrkir vegna náms- og kynnisferða 

Vegna starfstengdra námsferða erlendis er veittur styrkur að hámarki 130.000 kr., þó ekki meira en sem nemur kostnaði. Styrkurinn er veittur á 3 ára fresti.  Tekur gildi 1. janúar 2020 og tekur til reikninga sem gefnir eru út frá og með þeim tíma, fyrir það er upphæðin 100.000 kr.

Vegna starfstengdra námsferða innanlands er veittur styrkur að hámarki 35.000 kr., þó ekki meira en sem nemur kostnaði. Styrkurinn er veittur á 2 ára fresti.

Með umsókn þarf að fylgja markmið og mat yfirmanns á því hvernig ferðin mun nýtast í starfi, staðfesting móttökuaðila og  afrit af ferðagögnum, sjá nánar hér. 

Til að fá styrk:

Þarf félagsmaður að hafa greitt í 6 mánuði af síðustu 24 mánuðum og að hafa verið félagsmaður þegar nám var greitt. Félagsmaður hefur 3 mánuði til að skila inn umsókn eftir að hann hættir að vinna.

 

Með umsókn skal skila:

Frumriti reiknings sem er á nafni félagsmanns þar sem fram kemur nám/námskeiðslýsing, nafn og  kennitala fræðsluaðila. Ef ekki kemur fram staðfesting á greiðslu á reikningi þarf að skila til viðbótar staðfestingu á greiðslu, t.d. úr heimabanka eða greiðslukvittun frá viðkomandi skóla/fyrirtæki.

Félagsmenn sem eru á skrá hjá Vinnumálastofnun þurfa einnig að skila inn staðfestingu um styrkupphæð frá stofnuninni með umsókn.

Vegna umsóknar um styrk fyrir nám eða námskeið sem tekið er erlendis þarf að leggja fram frumrit reiknings á upprunalegu tungumáli og á ensku, staðfestingu á greiðslu úr heimabanka og eins þarf að vera sundurliðuð kostnaðarskipting.”

Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða.

Hægt er að senda umsóknir og fyrirspurnir á fraedslusjodur@efling.is

Úthlutunarreglur Flóamennt

1. Félagsmaður sem unnið hefur og greitt félagsgjöld í 6 mánuði af síðustu 24 mánuðum á rétt á fræðslustyrk.

2. Við ákvörðun upphæðar styrkja er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða frá því að umsókn berst. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi eða hærra gefur fulla styrkupphæð. Greitt er hlutfallslega fyrir fólk í hlutastörfum.

3. Til að fá greiddan styrk þarf að fylla út umsóknareyðublað og skila frumriti reiknings námskeiðs/skólagjalda til viðkomandi stéttarfélags í síðasta lagi innan 12 mánaða frá dagsetningu reiknings. Ekki er greitt fyrir nám/námskeið sem hófst fyrir samfellda félagsaðild.

4. Áunnin réttindi félagsmanna haldast óbreytt þrátt fyrir flutning milli starfssviða Flóabandalagsins. Einnig eru samningar um réttindaflutning milli allra sjóða innan Starfsgreinasambandsins og V.R.

5. Félagsmaður sem hverfur frá vinnu heldur áunnum réttindum sínum til styrks í 3 mánuði. Að 3 mánuðum liðnum fellur réttur hans niður. Hverfi félagsmaður frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum heldur rétti sínum til styrks í allt að 24 mánuði, enda komi starfsmaður aftur til starfa eftir starfshlé. Starfsmaður sem lætur af störfum vegna aldurs heldur áunnum réttindum í 24 mánuði eftir starfslok.

6. Foreldrar í fæðingar- eða foreldraorlofi og atvinnulausir félagsmenn geta nýtt sér áunnin rétt ef þeir velja að greiða félagsgjöld á tímabilinu.

7. Félagsmenn sem ekki hafa íslensku sem móðurmál geta sótt um styrk vegna íslenskukennslu eftir að hafa greitt til félagsins í 1 mánuð.

Úthlutunarreglur Reykjavíkurborg

1. Félagsmaður sem unnið hefur og greitt félagsgjöld í 6 mánuði af síðustu 24 mánuðum á rétt á fræðslustyrk.

2. Við ákvörðun upphæðar styrkja er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða þegar umsókn berst. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi eða hærra gefur fulla styrkupphæð.

3. Til að fá greiddan styrk þarf að fylla út umsóknareyðublað og skila ásamt frumriti reiknings til Eflingar-stéttarfélags eftir greiðslu námskeiðs/skólagjalda og í síðasta lagi innan 12 mánaða frá dagsetningu reiknings. Ekki er greitt fyrir nám/námskeið sem hófst fyrir samfellda aðild.

4. Áunnin réttindi félagsmanna haldast óbreytt þrátt fyrir flutning milli fræðslusjóða Eflingar stéttarfélaga. Einnig eru samningar um réttindaflutning milli allra sjóða innan Starfsgreinasambandsins og V.R.

5. Félagsmaður sem hverfur frá vinnu heldur áunnum réttindum sínum til styrks í 3 mánuði. Að 3 mánuðum liðnum fellur réttur hans niður. Hverfi félagsmaður frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum heldur rétti sínum til styrks í allt að 24 mánuði, enda komi starfsmaður aftur til starfa eftir starfshlé. Starfsmaður sem lætur af störfum vegna aldurs heldur áunnum réttindum í 24 mánuði eftir starfslok.

6. Félagsmenn í launalausu leyfi eða í foreldraorlofi geta nýtt sér áunnin réttindi skv. 1. og 2. gr.

7. Félagsmenn í fæðingarorlofi geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. gr. ef þeir velja að greiða félagsgjöld á tímabilinu.

8. Félagsmenn sem verða atvinnulausir geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. og 2. gr. ef þeir velja að greiða félagsgjöld á tímabilinu.

9. Félagsmenn sem ekki hafa íslensku sem móðurmál geta sótt um styrk vegna íslenskukennslu eftir að hafa greitt til félagsins í 1 mánuð.

Úthlutunarreglur Kópavogur/Seltjarnarnes

1. Félagsmaður sem unnið hefur og greitt félagsgjöld í 6 mánuði af síðustu 24 mánuðum á rétt á fræðslustyrk.

2. Við ákvörðun upphæðar styrkja er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða frá því að umsókn berst. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi eða hærra gefur fulla styrkupphæð.

3. Til að fá greiddan styrk þarf að fylla út umsóknareyðublað og skila frumriti reiknings námskeiðs/skólagjalda til viðkomandi stéttarfélags í síðasta lagi innan 12 mánaða frá dagsetningu reiknings. Ekki er greitt fyrir nám/námskeið sem hófst fyrir samfellda félagsaðild.

4. Áunnin réttindi félagsmanna haldast óbreytt þrátt fyrir flutning milli starfssviða Flóabandalagsins. Einnig eru samningar um réttindaflutning milli allra sjóða innan Starfsgreinasambandsins og V.R.

5. Félagsmaður sem hverfur frá vinnu heldur áunnum réttindum sínum til styrks í 3 mánuði. Að 3 mánuðum liðnum fellur réttur hans niður. Hverfi félagsmaður frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum heldur rétti sínum til styrks í allt að 24 mánuði, enda komi starfsmaður aftur til starfa eftir starfshlé. Starfsmaður sem lætur af störfum vegna aldurs heldur áunnum réttindum í 24 mánuði eftir starfslok.

6. Foreldrar í fæðingar- eða foreldraorlofi og atvinnulausir félagsmenn geta nýtt sér áunnin rétt ef þeir velja að greiða félagsgjöld á tímabilinu.

7. Félagsmenn sem ekki hafa íslensku sem móðurmál geta sótt um styrk vegna íslenskukennslu eftir að hafa greitt til félagsins í 1 mánuð.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Barátta fyrir betra lífi.
Vertu áskrifandi að fréttaskeyti Eflingar. Fáðu ferskar fréttir af baráttunni og réttindum þínum í tölvupósti.
ErrorHere