Select Page

Einstaklingsstyrkir Starfsafl

Upphæð endurgreiðslu

Hámarksstyrkur á ári hækkar úr 100.000 kr. í 130.000 kr. fyrir almennt nám og lífsleikninámskeið samanlagt ef félagsmaður á full réttindi í sjóðnum. Annars í hlutfalli við vinnu sl. 12 mánuði. Tekur gildi 1. janúar 2020 og tekur til reikninga sem gefnir eru út frá og með þeim tíma.

Hámarksstyrkur á ári fyrir lífsleikninámskeið er 30.000 kr. ef félagsmaður á full réttindi í sjóðnum. Annars í hlutfalli við vinnu sl. 12. mánuði. Upphæðin er hluti af 130.000 kr. hámarksstyrknum.

Aldrei er greitt meira en 75% af kostnaði við starfstengt, almennt nám og lífsleikninám. Skólafélags-/nemendafélagsgjöld eru ekki endurgreidd né ferða-, leyfis-, prófa-, efnis – eða bókakostnaðar. Athugið að aðeins er styrktur bóklegi hluti ökunáms (ekki ökutímar).

Stjórn Starfsafls hefur samþykkt allt að 90% endurgreiðslu af kostnaði vegna starfstengdra námskeiða / náms í stað 75% endurgreiðslu, til að mæta núverandi ástandi í samfélaginu. Tekur þetta til náms sem keypt er og reikninga sem gefnir eru út á tímabilinu 15. mars 2020 til 31. desember 2021.

ATH. Breytingar sem taka gildi frá 1. janúar 2020 og taka til reikninga sem gefnir eru út eftir þann tíma.

Til viðbótar við almennt- og starfstengt nám er eftirfarandi styrkt; 

Áhugasviðsgreiningar sem teknar eru undir handleiðslu náms- og starfsráðgjafa.

Skólagjöld í framhaldsskóla, þar með talinn efniskostnaður sem telst til hluta skólagjalda en undanskilin eru öll gjöld sem teljast valfrjáls, s.s. skóla- og nemendafélagsgjöld. Hér ber að undirstrika að þetta á aðeins við þar sem efnisgjöldin eru hluti af skólagjöldum í framhaldsskóla.

Prófa- og skírteinisgjöld sem órjúfanlegur hluti af námi /námslokum t.d. bílpróf.

Starfstengd markþjálfun sem nemur að hámarki 12 tímum innan almanaksárs. Á reikningi verður að koma fram að þjálfunin sé starfstengd, fjöldi tíma og staðfesting á ACC vottun markþjálfa.

Félagsmenn sem hafa greitt samfellt til félagsins sl. 3 ár og ekki nýtt sér rétt sinn til styrks geta átt rétt á styrk allt að 390.000 kr.  fyrir eitt samfellt starfstengt nám samkvæmt nánari reglum sjóðsins. Tekur gildi 1. janúar 2020 og tekur til reikninga sem gefnir eru út frá og með þeim tíma, fyrir það er upphæðin 300.000 kr. 

Áréttað er að félagsmaður hefur 3 mánuði til að skila inn umsókn eftir að hann hættir að vinna og greitt er fyrir nám/námskeið sem hófst á meðan umsækjandi greiddi til félagsins.

Undantekningar frá almennum reglum:

Undantekningar frá almennum reglum:

Félagsmenn sem ekki hafa íslensku sem móðurmál geta sótt um endurgreiðslu vegna íslenskukennslu eftir að hafa greitt til félagsins í 1 mánuð.

Ferðastyrkur

Þegar félagsmaður ferðast erlendis í tengslum við starfstengt nám, námskeið eða ráðstefnu, getur hann sótt um ferðastyrk.

• Styrkurinn er eingöngu vegna flugs (ekki rútu, leigubíla eða annars).

• Hámarksferðakostnaður er kr. 40.000,- á ári en að hámarki 50% af reikningi.

• Með umsókn þarf að fylgja með staðfesting á námi, námskeiði eða ráðstefnu, sem sótt er og greitt er fyrir af félagsmanni.

• Ferðakostnaður telst til einstaklingsstyrks og fellur undir reglur þar um.Í því felst að hámarksgreiðsla á ári er kr. 130.000,- fyrir starfstengt nám, námskeið eða ráðstefnu og kostnað vegna ferðar samanlagt. Tekur gildi 1. janúar 2020 og tekur til reikninga sem gefnir eru út frá og með þeim tíma, fyrir það er upphæðin 100.000 kr. 

Að öðru leyti gilda reglur um einstaklingsstyrki og skil á gögnum.

Til að fá styrk:

Þarf félagsmaður að hafa greitt í 6 mánuði af síðustu 24 mánuðum og að hafa verið félagsmaður þegar nám var greitt. Félagsmaður hefur 3 mánuði til að skila inn umsókn eftir að hann hættir að vinna.

 

Með umsókn skal skila:

Frumriti reiknings sem er á nafni félagsmanns þar sem fram kemur nám/námskeiðslýsing, nafn og  kennitala fræðsluaðila. Ef ekki kemur fram staðfesting á greiðslu á reikningi þarf að skila til viðbótar staðfestingu á greiðslu, t.d. úr heimabanka eða greiðslukvittun frá viðkomandi skóla/fyrirtæki.

Félagsmenn sem eru á skrá hjá Vinnumálastofnun þurfa einnig að skila inn staðfestingu um styrkupphæð frá stofnuninni með umsókn.

Vegna umsóknar um styrk fyrir nám eða námskeið sem tekið er erlendis þarf að leggja fram frumrit reiknings á upprunalegu tungumáli og á ensku, staðfestingu á greiðslu úr heimabanka og eins þarf að vera sundurliðuð kostnaðarskipting.

Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða.

Hægt er að senda umsóknir og fyrirspurnir á fraedslusjodur@efling.is

Úthlutunarreglur Starfsafls

1. Félagsmaður sem unnið hefur og greitt félagsgjöld í 6 mánuði af síðustu 24 mánuðum á rétt á fræðslustyrk.

2.Við ákvörðun upphæðar styrkja er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi eða hærra gefur fulla styrkupphæð.

3.Fylla þarf út umsóknareyðublað og skila frumriti reiknings á skrifstofu viðkomandi stéttarfélags. Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða.

4.Áunnin réttindi félagsmanna innan Starfsafls og/eða Landsmenntar eða VR haldast óbreytt þrátt fyrir flutning á milli sjóða, samkvæmt nánari reglum.

5.Félagsmaður sem hverfur frá vinnu heldur áunnum réttindum sínum til styrks í 3 mánuði. Að 3 mánuðum liðnum fellur réttur hans niður. Félagsmaður sem hverfur frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum heldur réttindi sínum til styrks í allt að 24 mánuði. Að 24 mánuðum liðnum fellur réttur hans niður.

6.Foreldrar í fæðingar- eða foreldraorlofi geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. gr. ef þau velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.

7.Félagsmenn í atvinnuleit halda áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum.

 
 
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Barátta fyrir betra lífi.
Vertu áskrifandi að fréttaskeyti Eflingar. Fáðu ferskar fréttir af baráttunni og réttindum þínum í tölvupósti.
ErrorHere