Dodatek grudniowy – rynek prywatny

Osoby, które pracowały w pierwszym tygodniu grudnia lub u tego samego pracodawcy przez 12 tygodni w ciągu 12 miesięcy mają prawo do dodatku grudniowego nie później aniżeli 15 grudnia. Pełny rok pracy to 45 tygodni lub 1800 godzin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.

Dodatek grudniowy to ustalona wcześniej suma, która nie ma wpływu na pobory i urlop pracownika.

Dodatek grudniowy naliczany jest zgodnie z przepracowanym okresem oraz wysokością etatu.

Przy rozliczeniu końcowym wraz z zakończeniem pracy w danym przedsiębiorstwie należy wypłacić dodatek grudniowy.

Dodatek grudniowy wyniesie

w roku 2019 – 92.000 kr.

w roku 2020 – 94.000 kr.

w roku 2021 – 96.000 kr.

w roku 2022 – 98.000 kr.