Dodatek urlopowy – rynek prywatny

Dodatek wypłaca się co roku nie później niż w dniu 1 czerwca.

Osoby pracujące na pełny etat od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku mają prawo do pełnego dodatku urlopowego. W innych przypadkach wypłacany on jest proporcjonalnie zgodnie z ilością przepracowanych miesięcy. Dodatek urlopowy to ustalona wcześniej suma, która nie ma wpływu na naliczane pobory, czy ilość dni urlopowych.

Pełny rok pracy to 45 tygodni lub 1800 godzin. Pracownicy, którzy pracowali u tego samego pracodawcy bez przerwy przez 12 tygodni w ciągu 12 miesięcy od 30 kwietnia lub są zatrudnieni w pierwszym tygodniu maja, mają prawo do dodatku urlopowego.

Dodatek urlopowy na rynku prywatnym wyniesie

2019202020212022
50 000 kor.51 000 kor.52 000 kor.53 000 kor.