Płaca za nadgodziny i w święta – rynek prywatny

Dodatek za nadgodziny

Płaca za nadgodziny równa jest 80% dodatku do dziennej stawki godzinowej, to znaczy 1.0385% miesięcznej pensji za pracę dzienną.

Wielkie święta

Za pracę dodatkową w wielkie święta płatny jest dodatek, który równy jest 1,375% poborów miesięcznych.