Kursy dla Reprezentantów związku zawodowego Efling

Edukacja i szkolenia reprezentantów związku

Kursy dla reprezentantów związku zawodowego Efling zatrudnionych w sektorze publicznym i prywatnym podzielone są na cztery części. Podczas kursów serwowane są bezpłatne posiłki oraz napoje, w ostatni dzień kursanci otrzymują upominki.

 Aby zarejestrować się na kurs należy wysłać e-mail na adres efling@efling.is lub zadzwonić pod numer 510 7500.

Kurs jest bezpłatny dla reprezentantów związku zawodowego Efling.

Kursy prowadzone są w języku islandzkim i angielskim. Istniej możliwość uzyskania tłumaczenia ustnego w języku polskim.

Kurs dla reprezentantów związku zawodowego – część1

Reprezentanci związku zawodowego Efling poszerzą swoją wiedzę na temat działalności związku zwłaszcza w zakresie roszczeń płacowych, wizyt w miejscach pracy i organizacji związku. Podczas kursu szczegółowo omówione zostaną m.in. interpretacja umów zbiorowych, prawa do płatności z funduszy związkowych, czytanie odcinków wypłat i obliczanie wynagrodzeń.

Data: 18. październik do 20. październik 2022 / 9. maja do 11. maja 2023

Kurs dla reprezentantów związku zawodowego– część 2

Druga część kursu obejmuje dyskusje na temat tego, jak zmobilizować kolegów i zwiększyć zbiorową siłę pracowników w miejscu pracy. Kurs koncentruje się również na roli Eflingu i ASÍ, a także na komunikacji w miejscu pracy i prawie pracy. Omawiane są przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, zasiłków dla osób bezrobotnych, zwolnień grupowych i skutki ogłoszenia upadłości.

Data: 20. wrzesień do 22. wrzesień 2022

Kurs dla reprezentantów związku zawodowego – część 3

Kursanci zapoznają się z podstawową rolą Urzędu ds. Bezpieczeństwa i zdrowia w Pracy (Vinnueftirlitið), przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracowników zawartymi w umowach zbiorowych. Kursanci dowiedzą się również, co można uznać za molestowanie seksualne w miejscu pracy i jak postępować w przypadku zaistnienia takich sytuacji. Szczególny nacisk położono na wyznaczanie granic, skuteczną komunikację i wiarę w siebie. Pod koniec kursanci poznają główne pojęcia z zakresu ekonomii – siła nabywcza, indeks, inflacja i ekspansja gospodarki zostaną wyjaśnione w prosty i łatwy do zrozumienia sposób.

Data: 14. luty do 16. luty 2023

Kurs dla reprezentantów związku zawodowego – część 4

Omówione zostaną podstawy negocjacji, ich wykorzystanie do rozwiązywania spraw, którymi często zajmują się reprezentanci związków zawodowych. Kursanci dowiedzą się, jak skutecznie przedstawiać swoje racje i uczestniczyć w dyskusjach podczas spotkań w miejscu pracy, m.in. jak ustalać kolejności mówców i jak sporządzić protokół z takiego spotkania. Omówiony zostanie również system emerytalny.

Data: 15. listopad do 17. listopad 2022

Námskeið á dagskrá