Wnioski

Dofinansowanie na opiekę profilaktyczną

Dofinansowania zdrowotne i profilaktyczne

Aplikuj

Kliknij przycisk aby aplikować przez Moje strony.

Opis

Dofinansowanie może pokryć do 100% kosztu, ale maksymalnie do 20.000 koron w ciągu 12 miesięcy.

Dofinansowanie na opiekę profilaktyczną może pokryć opłaty za: badanie przesiewowe w kierunku rozpoznania raka – badania podstawowe (rak szyjki macicy i piersi), badanie przesiewowe w kierunku rozpoznania raka prostaty i okrężnicy(jelita grubego), ocena ryzyka związanego z wystąpieniem zawału serca w Hjarntavernd albo w innej instytucji, w której kosztów nie pokrywa islandzki zakład ubezpieczeń, maski snu / urządzenia CPAP (stosowane w przypadku występowania tzw. „bezdechu sennego”), analizę chodu, diagnozowanie dysleksji.

Kryteria

  • Ciągłość uiszczania składek w imieniu członka przez co najmniej 6 ostatnich miesięcy.
  • Wnioskodawca musi być zatrudniony oraz musi mieć opłacane na bieżąco składki w momencie składania wniosku. Członkowie Eflingu mogą ubiegać się o dofinasowanie przez okres do trzech miesięcy po ustaniu płatności członkowskich, jeśli potwierdzone jest to datą na rachunku.
  • Osoby, które były członkami Eflingu przez co najmniej 5 ostatnich lat i przeszły na emeryturę ze względu na wiek lub niepełnosprawność mają prawo do dofinansowania przez okres do 24 miesięcy po ich przejściu na emeryturę.
  • Kwoty dofinasowania oparte są minimalnym wynagrodzeniu za zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin. Członkowie pracujący w niepełnym wymiarze godzin otrzymują proporcjonalną kwotę. 
  • Prawo do przyznania dofinansowania wygasa, jeśli paragon jest starszy niż 12 miesięcy.
  • Dostarcz ważne i opatrzone datą pokwitowanie wydatków.

  W przypadku złożenia wniosku przed 20-tym, dofinansowania z funduszy wypłacane będą ostatniego dnia roboczego tego samego miesiąca. W przypadku, gdy 20. wypada w weekend, wnioski należy złożyć nie później niż w poprzedzający piątek. Dla aplikacji złożonych pomiędzy 21 a 31 wypłata nastąpi w okolicach 10-tego w kolejnym miesiącu. Uwaga! Inny termin składania wniosków obowiązuje w grudniu, i jest wcześniej ogłaszany.