Wnioski

Zasiłek chorobowy

Aplikuj

Click the button to apply through My pages.

Opis

Zasiłek chorobowy zależny jest od dochodów i może wynieść do 80% lub 100% wynagrodzenia, ale nie może przekroczyć pewnej określonej kwoty. Okres otrzymywania zasiłku chorobowego może trwać od 3 do 6 miesięcy w zależności od pracodawcy.

Do wniosku o zasiłek chorobowy należy załączyć następujące dokumenty:

Kopia zaświadczenia lekarskiego o zasiłku chorobowym (sjúkradagpeningavottorð). Szczegółowe informacje na stronie w podpunkcie regulamin składania zaświadczeń lekarskich. Zaświadczenia nie należy przesyłać pocztą elektroniczną, można go dostarczyć do biura lub przesłać pocztą.

Świadectwo pracy podpisane przez pracodawcę

Kopia ostatniego odcinka wypłaty

Wnioskodawca upoważnia lekarza Funduszu Chorobowego do przeglądu wniosku i dokumentacji medycznej. W niektórych przypadkach wnioskodawca może zostać poproszony o dostarczenie bardziej szczegółowej dokumentacji, a także o poddanie się badaniu przez lekarza funduszu. Fundusz Chorobowy uprawniony jest do odrzucenia wniosku o zasiłek chorobowy w oparciu o opinię lekarza funduszu.

Kryteria

Aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, pracodawca musi opłacać składki do funduszu przez co najmniej trzy ostatnie miesiące przed wypadkiem / chorobą. Jednakże pełne prawa oparte są na 6-miesięcznych składkach do funduszu. Zasiłek chorobowy wypłaca się, kiedy członek w pełni wykorzystał swoje prawa chorobowe u pracodawcy. Prawa do zasiłku chorobowego można przenosić pomiędzy związkami zrzeszonymi w Islandzkiej Konfederacji Pracy (ASÍ). Więcej informacji na temat zasiłku chorobowego można znaleźć tutaj.