Wnioski

Zasiłek chorobowy

Aplikuj

Click the button to apply through My pages.

Opis

Zasiłek chorobowy zależny jest od dochodów i może wynieść do 80% lub 100% wynagrodzenia, ale nie może przekroczyć pewnej określonej kwoty. Okres otrzymywania zasiłku chorobowego może trwać od 3 do 6 miesięcy w zależności od pracodawcy.

Do wniosku o zasiłek chorobowy należy załączyć następujące dokumenty:

Wnioskodawca upoważnia lekarza Funduszu Chorobowego do przeglądu wniosku i dokumentacji medycznej. W niektórych przypadkach wnioskodawca może zostać poproszony o dostarczenie bardziej szczegółowej dokumentacji, a także o poddanie się badaniu przez lekarza funduszu. Fundusz Chorobowy uprawniony jest do odrzucenia wniosku o zasiłek chorobowy w oparciu o opinię lekarza funduszu.

Kryteria

Aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, pracodawca musi opłacać składki do funduszu przez co najmniej trzy ostatnie miesiące przed wypadkiem / chorobą. Jednakże pełne prawa oparte są na 6-miesięcznych składkach do funduszu. Zasiłek chorobowy wypłaca się, kiedy członek w pełni wykorzystał swoje prawa chorobowe u pracodawcy. Prawa do zasiłku chorobowego można przenosić pomiędzy związkami zrzeszonymi w Islandzkiej Konfederacji Pracy (ASÍ). Więcej informacji na temat zasiłku chorobowego można znaleźć tutaj.