25. Jan Kl — 19:00

Prawa i obowiązki na rynku pracy

— Efling, Guðrúnartúni 1 — 25. Jan 2023

25.01.2023, 19-21

Związek zawodowy Efling zaprasza wszystkich członków na kurs Prawa i obowiązki na rynku pracy. Kurs prowadzony będzie w języku polskim.

Kurs dostarcza członkom Eflingu obszernych informacji na temat praw na rynku pracy oraz praw związkowych. Specjaliści od umów zbiorowych Eflingu omówią główne zagadnienia, takie jak prawa do zasiłku chorobowego i okresu wypowiedzenia; przedstawią prawa członków związku do wypłat z funduszy związku.

Kurs jest bezpłatny dla członków Eflingu.