08. Nov Kl — 19:00

Prawa i obowiązki najemcy

— Efling, Guðrúnartúni 1 — 8. Nov 2022

08.11.2022, 19-21

W trakcie tego kursu zostaną przedstawione działania i usługi Pomocy Najemcom Związku Konsumentów. Omówione zostaną główne aspekty spraw, jakie trafiają do Pomocy Najemcom oraz środki z nimi związane. Przyjrzymy się też obowiązkom najemcy i wynajmującego. Ponadto omówione zostaną przepisy prawne dotyczących najmu lokali mieszkalnych, od których w umowie najmu można poczynić odstępstwa.