Warunki i reguły zakwaterowania

Warunki

Domki letniskowe to wspólna własność wszystkich członków Eflingu

• Najemca jest odpowiedzialny za domek / mieszkanie i to on otrzymuje klucze. Przeniesienie prawa najmu na osoby trzecie jest NIEDOZWOLONE

  • Korzystanie z domków letniskowych Eflingu jako miejsce na kwarantannę, jest surowo zabronione.

• Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego lub jego gości

• Najemca powinien niezwłocznie powiadomić dozorcę, w razie braku czegokolwiek w wyposażeniu domku lub w wypadku uszkodzenia jakiegoś elementu w trakcie jego pobytu

• ZABRANIA SIĘ przechowywania zwierząt domowych na terenie ośrodka

• Określona liczba osób może pozostać w każdym domku letniskowym

• Najemca jest odpowiedzialny za sprzątanie i porządek w domku, powinien zapoznać się z regulaminem i dbać o to, by domek był zawsze czysty

• Prosimy o uszanowanie prywatności innych w okolicy

• W okresie zimowym zaleca się sprawdzenie stanu dróg przed wyjazdem, ponieważ nie są one codziennie odśnieżane. Zaleca się wcześniejszy kontakt z biurem Eflingu lub dozorcą na miejscu

Przydział punktów systemowych

W systemie przydziału domków letniskowych należących do związku zawodowego Efling stosuje się specjalny system punktowy. Z owego systemu można skorzystać zarówno przy rezerwacji domków letniskowych jak i przy zakupie kart wędkarskich, kempingowych lub golfowych oraz podczas korzystania z innych przywilejów.

Punkty oraz prawa do przydziałów kumulują się z każdą, odprowadzoną przez pracodawcę, składką członkowską. Równie istotną rolę w kwestii przydziału odgrywa wiek członka związku. System jest odpowiednio zrównoważony, aby osoby o najniższych dochodach miały również szanse na przydzielenie domków letniskowych. Powyższy system układa w kolejności wszystkie wnioski biorąc pod uwagę ilość punktów.

Pierwszy przydział przeznaczony jest dla członków związku posiadających powyżej 200 punktów. Dotyczy to zarówno przydziałów wakacyjnych, jak i tzw. Wielkanocnych. Po pierwszym, automatycznym przydziale w okresie Wielkanocnym, strona rezerwacji zostaje udostępniona dla pozostałych członków z uprawnieniami. Natomiast w alokacji letniej, strona rezerwacji otwiera się krok po kroku, tak aby inni członkowie mogli zarezerwować aktualnie dostępne domki.
Podsumowując: przez pierwsze 3 dni strona otwarta jest jedynie dla tych, którzy mają w systemie powyżej 100 punktów, a następnie przez kolejne 3 dni dla tych, którzy posiadają powyżej 1 punktu. Na koniec strona booking’owa otwierana jest dla pozostałych członków Eflingu.

Kto pierwszy ten lepszy

Po zakończeniu punktowych przydziałów – strona booking’owa zostaje otwarta dla pozostałych członków Eflingu. Znajdują się na niej wszystkie aktualnie dostępne domki. Od tej chwili obowiązuje zasada, kto pierwszy ten lepszy. Szczegóły rezerwacji dostępne są na głównej stronie internetowej związku zawodowego Efling.

Zbieranie punktów

Do tej pory punkty gromadziły się w następujący sposób :

  • dla ¼ etatu przyznawany był 1 punkt miesięcznie
  • dla wyższych etatów były to 2 punkty

Wprowadzona ostatnio zmiana polega na tym, że teraz :

  • dla ¼ etatu, otrzymuje się 1 punkt
  • dla pełnego etatu otrzymuje się 2 punkty
  • dla większej ilości etatów otrzymuje się 3 punkty

Ponadto maksymalna kumulacja punktów nie będzie już odpowiadać okresowi 12stu lat lub 288 punktów – punkty będą się kumulować tak długo, jak dana osoba uiszcza składki na związki.

Dodatkowo członkowie Eflingu, aktualnie poszukujący pracy, którzy na bieżąco płacą składki członkowskie z tytułu świadczeń dla osób bezrobotnych, będą mieli również prawo ubiegać się o domki letniskowe.

Rezerwacje

Okres wynajmu zimowego rozpoczyna się pod koniec sierpnia i trwa do końca maja każdego roku, istnieje możliwość rezerwacji bezpośredniej, bez wcześniejszego składania wniosków (z wyjątkiem okresu Wielkanocy). Rezerwacja odbywa się dwuetapowo: Etap 1: w połowie sierpnia można dokonać rezerwacji domków na okres od sierpnia do Świąt Bożego Narodzenia. Etap 2: w pierwszym tygodniu listopada można dokonać rezerwacji na okres od Nowego roku do sezonu letniego. Rezerwacji można dokonać online poprzez Moje strony, od godz. 8.15 w dniu otwarcia strony rezerwacji lub pod tel. 510-7500.

Warunkiem złożenia rezerwacji jest bycie pełnoprawnym członkiem, ciągłość uiszczania składek przez co najmniej 24 miesiące, ukończone 18 lat i posiadanie, co najmniej 48 punktów na koncie. Każdy członek związku w ciągu roku ma prawo dokonać dwukrotnie rezerwacji, raz na początku, raz na końcu roku. Istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego, celem sprawdzenia dostępności domków, lecz nie później niż na 3 dni przed planowanym wyjazdem. Aby zalogować się do strony rezerwacji należy użyć elektronicznego identyfikatora lub hasła do logowania. Aby ubiegać się o hasło, wprowadź swój numer kennitala i kliknij uzyskaj hasło.