Reprezentant związku zawodowego

Rola reprezentanta związku zawodowego

Reprezentant związku zawodowego pośredniczy pomiędzy pracownikami a związkiem. Głównym zadaniem stojącym przed reprezentantem jest zapewnienie przestrzegania prawa i umów zbiorowych w miejscu pracy. Reprezentant powinien udzielać wsparcia swoim współpracownikom. Osoba pełniąca tę rolę ma za zadanie ułatwiać komunikację w miejscu pracy, pomagać rozwiązywać konflikty i dysputy, a także dostarczać informacji. Kiedy zachodzi taka potrzeba, zachęca ona współpracowników do kontaktu ze związkiem w celu uzyskania więcej informacji oraz pomocy. 

Pracownicy we wszystkich miejscach pracy wybierają reprezentanta związku na okres dwóch lat. Wybory powinny odbywać się w porozumieniu z Eflingiem. Po potwierdzeniu wyborów przez związek zawodowy, nowo wybrany reprezentant otrzyma list z potwierdzeniem oraz certyfikatem oraz zaproszenie na kurs dla reprezentantów związku.

Tutaj możesz pobrać formularz wyboru reprezentanta związku

Reprezentant związku podlega ochronie prawnej

Zabrania się zwolnienia reprezentanta związku z powodu na pełnioną rolę. Funkcja reprezentanta zapewnia też, że osoba ją pełniąca jest ostatnią do zwolnienia z pracy w przypadku cięć etatów.

W poniższej ulotce znajdziesz więcej szczegółów na temat praw i obowiązków reprezentantów związku.

Kliknij tutaj, aby pobrać ulotkę informacyjną dla reprezentantów związku.

Czy w Twoim miejscu pracy nie ma reprezentanta związku?

Według umów zbiorowych każde miejsce pracy zatrudniające pięciu lub więcej pracowników powinno mieć reprezentanta związku zawodowego.

Jeśli w Twoim miejscu pracy nie ma reprezentanta związku, skontaktuj się z Działem warunki płac i zatrudnienia telefonicznie pod numerem 510 7500, lub wyślij email na kjaramal@efling.is. Chętnie pomożemy Ci w procesie wyborów.

Dział Organizacji zajmuje się wyborami i działa jako pośrednik pomiędzy związkiem zawodowym i reprezentantami związku. 

Edukacja

Podczas swojej kadencji reprezentanci związku powinni wziąć udział w czterech kursach. Dwa kursy odbywają się w pierwszym roku kadencji oraz dwa w drugim roku.

Kurs dla reprezentantów związku zawodowego ma na celu ulepszenie zdolności i wiedzy reprezentantów związku zawodowego.

Kursy będą skupiały się na:

  • Lepszym rozumieniu umowy zbiorowej
  • Rozwoju zdolności czytania zestawień wypłaty
  • Szczegółach związanych z ruchem pracowniczym i negocjacjami zbiorowymi
  • Rolą związków zawodowych
  • Prawie pracy i prawach pracowników na rynku pracy

Kursy te uczą również zdolności komunikacyjnych, sztuki skutecznej wypowiedzi i dostarczają reprezentantom potrzebnych narzędzi do wzmacniania współpracy ze swoimi współpracownikami. Kursy odbywają się w godzinach dziennych i trwają przez 2-3 dni. Uczestnicy nie tracą wynagrodzenia podczas kursów na reprezentanta związku.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat kursów na reprezentanta