Umsókn

Forvarnarstyrkur

Heilsu- og forvarnarstyrkir

Sækja um

Smelltu á hnappinn til að sækja um á Mínum síðum.

Lýsing

Greitt er allt að 100% af kostnaði og er hámarks styrkur kr. 20.000.- á hverjum 12 mánuðum.

Undir forvarnarstyrk falla: Krabbameinsskoðanir bæði grunn og framhaldsskoðanir vegna legháls og brjósta, blöðruháls skoðanir og ristilskimanir. Áhættumat hjá hjartavernd annað heilsufarslegt áhættumat sem fellur ekki undir greiðsluþáttökukerfi SÍ. CPAP svefngrímur vegna kæfisvefns. Göngugreining og greining lesblindu.

Skilyrði

  • Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 6 síðustu mánuði.
  • Að vera í starfi og að verið sé að greiða iðgjald til Eflingar þegar sótt er um styrk. Þó má sækja um í allt að þrjá mánuði eftir að félagsmaður hættir að greiða ef kvittun tekur til tímabils sem hann greiddi til Eflingar.
  • Þeir sem verið hafa félagsmenn í Eflingu í a.m.k. 5 ár samfellt áður en þeir hættu vegna aldurs eða örorku, eiga rétt á styrkjum í allt að 24 mánuði eftir starfslok.
  • Styrkupphæðir á heimasíðu miðast við félagsgjöld af lágmarkslaunum. Þeir sem eru í hlutastarfi og greiða lægra félagsgjald fá greitt miðað við hlutfall af þeirri upphæð.
  • Réttur til styrkja fellur niður sé umsókn ekki skilað til sjóðsins innan 12 mánaða frá því réttur stofnast

Skila þarf umsóknum í síðasta lagi 20. hvers mánaðar til að vera öruggur með að fá greitt mánaðarmótin á eftir. Ef 20. lendir á helgi þurfa umsóknir að berast í síðasta lagi á föstudegi þar á undan. Umsóknir sem berast á milli 21. og 31. hvers mánaðar eru greiddar út í kringum 10. næsta mánaðar.

Ath. sérstakur umsóknarfrestur er í desember.